Služby

Doprava

  • Silniční (vnitrostátní i mezinárodní doprava, přeprava sypkých materiálů, celovozové a částečné zásilky všemi druhy vozidel, sběrná služba v rámci celé Evropy, vytěžování vozidel, ADR a nadrozměrné přepravy)
  • Námořní (kontejnerové přepravy, přepravy ve sběrných kontejnerech)
  • Letecká
  • Železniční přeprava
  • Kombinovaná přeprava

Skladování

Zajistíme skladování v komerčních zónách u našich partnerů v celé ČR.

Další služby

  • Celní služby (exportní a importní odbavení, celní zastupování zákazníků, intrastat)
  • Logistické poradenství
  • Tvorba optimálních logistických řešení na míru